Classes

 
  Success Story


CLICK TO ENLARGECLICK TO ENLARGE

 

CLASS XII OUTSTANDING PERFORMERS - MATHS

NAME OF THE STUDENT

SCHOOL

TELEPHONE

MARKS(MATHS)

VINYAK

GD GONEKA

 

95

MANISH

DAV

9999062066

95

JINSU

FR. AGNEL

9810694837

95

AYUSHI

RAMJAS

266524419

87

MANIK

MOUNT CARMEL

41756929

81

RONIT

FR. AGNEL

24100727

79

MANOHAR SWAMI

KANNAD

41654517

95

MANAV

K.V

 

94

SUDITI VERMA

G.F.S.

 

94

ANKITA GUPTA

FR. AGNEL

26968702

93

MANSI

G.R.S.

26962145

92

ANKUR

DPS

 

92

NEERAJ

DAV

 

91

SAKSHI GARG

GYAN BHARTI

 

91

ROBIN

DPS

26862708

90

HEENA RASTOGI

FR.AGNEL

26862631

90

SHIVAM SINGH

DAV

 

90

MAYANK GUPTA

ST. PAUL

26512637

86

NAMAN GULATI

GFS

41656729

84

SIKHA

FR.AGNEL

9899169804

81

KARAN

K.V

 

80

SUMIT

DAV

 

80

NIDHI JAIN

G.R.S.

26181306

89

CHANDANI

G.R.S.

26852493

85

SIDDARTH

ST. PAUL

26181371

77

ANTRA

FR. ANGEL

32942350

76


CLASS XII OUTSTANDING PERFORMER - MATHS

Name of the student School Telephone Marks (Maths)
Himanshu Goel G.R.S 65968767 99
Ratin G.D.GOENKA 26965685 98
Deepak D. P.S 98
Akshay G.R.S 26562549 98
Rishab Gupta G.R.S 26511419 98
Ramneek Sarvodya 98
Jerrin Fr.Agnel 9213959273 97
Manoj D.P.S 97
Amandeep G.R.S 26534935 95
Gaurav Sarvodya 95
Payal Birla Vidya Niketan 26195592 95
Kartik G.R.S 9911148099 95
Pranshu G.R.S 26496848 94
Nikhil Jain G.R.S 26190570 94
Vikram D.A.V 94
Palak Kendriya Vidya. 9968139932 92
Rakesh Kendriya Vidya. 92
Aman Fr. Agnel 26255377 92
Sumit Kendriya Vidya. 91
Aman G.H.P.S 64614658 90
Divya D.A.V 26175119 90
Harish D.A.V 90
Chanda D.A.V 9899447353 89
Ritesh Sarvodya 89
Akhil Nair G.R.S 26876377 88
Shrishti Green fields 9868147490 87
Tina Fr.Agnel 26536568 85
Ritin Fr.Agnel 26526124 85
Siddhant Sanskriti 9999698630 83
Rishab D.P.S 83
Harsh G.R.S 9818322255 82
Ramneek G.H.P.S 82
Aman G.H. P.S 79
Shivam Fr. Agnel 26866496 77
Deepanshu D.A.V 9810921463 76
Siddhant G. D.Goenka 9910127888 76
Nidhi G.R.S 26560565 76
Sameer Sarvodya 75
Ajay Navyug 75

 

CLASS XII OUTSTANDING PERFORMERS - SCIENCE

Name of the student School Telephone Marks (Science) SCIENCE
Rishab Gupta G.R.S 26562549 97
Manoj D.P.S 97
Gaurav Sarvodya 96
Manish Jain D.A.V 93
Divya D.A.V 26175119 93
Mayank 92
Ratin G.D.GOENKA 26965685 91
Himanshu Goel G.R.S 65968767 91
Chanda D.A.V 9899447353 90
Jerrin Fr.Agnel 9213959273 90
Shrishti Green fields 9868147490 90
Rakesh Kendriya Vidya. 89 89
Aman Fr. Agnel 26255377 87
Pranshu G.R.S 26496848 87
Amandeep G.R.S 26534935 86
Ritin Fr.Agnel 26526124 85
Manoj D.P.S 85
Akhil Nair G.R.S 26876377 84
Kartik G.R.S 9911148099 81
Aman G.H.P.S 64614658 80
Akshay G.R.S 26562549 79
Sameer Sarvodya 76
Ajay Navyug 75
Tina Fr.Agnel 75

 

CLASS XII - OUSTANDING PERFORMERS-MATHS

NAME OF THE STUDENT

SCHOOL

TELEPHONE

MARKS(MATHS)

MANOHAR SWAMI

KANNAD

41654517

95

MANAV

K.V

94

SUDITI VERMA

G.F.S.

94

ANKITA GUPTA

FR. AGNEL

26968702

93

MANSI

G.R.S.

26962145

92

ANKUR

DPS

92

NEERAJ

DAV

91

SAKSHI GARG

GYAN BHARTI

91

ROBIN

DPS

26862708

90

HEENA RASTOGI

FR.AGNEL

26862631

90

SHIVAM SINGH

DAV

90

MAYANK GUPTA

ST. PAUL

26512637

86

NAMAN GULATI

GFS

41656729

84

SIKHA

FR.AGNEL

9899169804

81

KARAN

K.V

80

SUMIT

DAV

80

NIDHI JAIN

G.R.S.

26181306

89

CHANDANI

G.R.S.

26852493

85

SIDDARTH

ST. PAUL

26181371

77

ANTRA

FR. ANGEL

32942350

76CLASS X - OUSTANDING PERFORMERS-MATHS
NAME OF THE STUDENT SCHOOLTELEPHONE MARKS (MATHS)

RISHAB GUPTA

FR. ANGEL

26529390

99

MANISH JAIN

D.A.V

98

DEEPAK

D.P.S.

98

MAYANK

96

ANKIT

SARVODYA

96

ATUL

SARDAR PATEL

9868126770

94

SARA

GREEN FIELDS

26515875

94

RAJNEESH

G.R.S.

26521050

93

GAURAV

L.P.S

41018107

92

PAYAL

92

MANNU

G.R.S.

26853924

91

VIJAY

FR. ANGEL

26525211

90

SAURABH

SPRING DALES

26491318

90

HENRY

FR. ANGEL

89

VISHU

ST. PAULS

26588319

89

VAIBHAV JINDAL

FR. ANGEL

26512010

89

RAKESH

89

BHAWANA GARG

G.R.S.

26858132

85

KRITIKA

FR. ANGEL

85

RUPAK

G.R.S.

26560728

83

SHILPA

GREEN FIELDS

51640548

82

SOMYA

GREEN FIELDS

26563621

80

SUMIT GULATI

FR. ANGEL

26589885

80

SHIVAM

G.R.S.

55357528

80

SWATI

ST.ANTHONY

9868076495

78

PARASHANT

DON BOSCO

9868606064

78

RAJU

K.V.

26021124

77

KARAN

FR. ANGEL

26527563

77

HARSHUL

G.R.S.

26191293

75

SIMRAN

FR. ANGEL

41643186

75
CLASS X - OUSTANDING PERFORMERS-SCIENCE

NAME OF THE STUDENT

SCHOOL

TELEPHONE

MARKS (SCIENCE)

GAURAV

L.P.S

41018107

96

HENRY

FR. ANGEL

96

RISHAB

FR. ANGEL

26529539

94

MANISH JAIN

D.V.A.

93

DEEPAK

D.P.S

93

MAYANK

92

ANKIT

SARVODYA

90

PRASHANT

DON BOSCO

9868606064

90

ATUL

SARDAR PATEL

9868126770

89

PULKIT

FR. ANGEL

41741013

89

RAKESH

89

SAKSHI

K.V.

89

SAURABH

SPRING DALES

26491318

89

MANOJ

85

SOMYA

GREEN FIELDS

26563621

84

SWATI

ST.ANTHONY

9868076495

83

RAJNEESH

G.R.S.

26521050

83

RUPAK

G.R.S.

26560728

81

SARA

GREEN FIELDS

26515875

79

VIJAY

FR. ANGEL

25625211

78

MANNU

G.R.S.

26853924

77

ANKITA CHOWDHARY

G.R.S.

76

NIPUN

RED ROSES

75

All contents © copyright 2015 eeducationalsservices.com,. All rights reserved.